Wisseling van school

Wisseling van school

In geval van verhuizing of wissleing van school kunt u contact opnemen met de directie. U kunt daarvoor mailen naar directie@abbshetpodium.nl voor een verzoek tot plaatsing. 

Als wij plek hebben voor uw kind, nemen wij contact met u en met de school van herkomst op. Ook voeren wij een gesprek met u en doen we een intake met uw kind. Een intake bestaat uit een gesprek en wat toetsen. Vanuit die informatie besluiten wij of we in voldoende mate tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoeften van uw kind. Als dat zo is, zullen wij overgaan tot plaatsing en afspraken met u maken over de start op Het Podium. U moet uw kind dan uit laten schrijven op de school van herkomst. De school stuurt ons een onderwijskundig rapport toe.


Wanneer er sprake is van een bijzondere behoefte aan ondersteuning of andere bijzonderheden, is het aan te raden om eerst een afspraak te maken op school voordat u uw kind aanmeldt. Deze afspraak kunt u maken met Dick van der Lugt via het volgende mailadres: directie@abbshetpodium.nl.


Overstappen van een andere school op IJburg

Wilt u uw kind laten overstappen vanaf een andere school op IJburg, dan is daar vaak een bijzondere reden voor. Wij raden u aan een afspraak te maken om deze reden met ons te bespreken. Deze afspraak kunt u maken met Dick van der Lugt via het volgende mailadres: directie@abbshetpodium.nl. Het is belangrijk dat u de directeur van de school van herkomst op de hoogte brengt van uw voornemen om over te stappen. Op IJburg is de afspraak dat kinderen alleen van school wisselen aan het einde van een schooljaar. Verder geldt voor de overstappers dezelfde procedure als voor andere zij-instromers.