Wisseling van school

Wisseling van school

In geval van verhuizing of wisseling van school kunt u contact opnemen met de directie. U kunt uw verzoek tot plaatsing op Het Podium mailen naar directie@abbshetpodium.nl.

Als wij plek hebben voor uw kind, nemen wij contact op met u en met de school van herkomst. Ook voeren wij een gesprek met u en doen we een intake met uw kind. Een intake bestaat uit een gesprek en een aantal toetsen. Vanuit die informatie besluiten wij of we in voldoende mate tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoeften van uw kind. Als dat zo is, zullen wij overgaan tot plaatsing en afspraken met u maken over de start op Het Podium. U dient uw kind dan zelf uit te schrijven bij de school van herkomst. De school stuurt ons een onderwijskundig rapport toe.


Wanneer er sprake is van een bijzondere behoefte aan ondersteuning of andere bijzonderheden, is het aan te raden om eerst een afspraak te maken op school voordat u uw kind aanmeldt. Deze afspraak kunt u maken met directeur Eudia Piqué via directie@abbshetpodium.nl.

Wilt u uw kind laten overstappen vanaf een andere school op IJburg, dan is daar vaak een bijzondere reden voor. Wij raden u aan ook dan een afspraak te maken om deze reden met ons te bespreken. Het is belangrijk dat u de directeur van de school van herkomst op de hoogte brengt van uw voornemen om over te stappen. Op IJburg is de afspraak dat kinderen alleen van school wisselen aan het einde van een schooljaar. Verder geldt voor de overstappers dezelfde procedure als voor andere zij-instromers.