Werkwijze

Methoden en thematisch werken

Op basisschool Het Podium werken wij met moderne lesmethoden. Deze bieden een voor de kinderen uitdagend en aantrekkelijk aanbod waarin de doorgaande leerlijnen goed zijn gewaarborgd.


In de ochtend besteden we op Het Podium uitgebreid aandacht aan de basisvaardigheden zoals rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen. In de middag is er tijd voor creatieve vakken, natuur en techniek, geschiedenis en Engels.


⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
We vinden het belangrijk dat de kinderen zelfstandig met activiteiten bezig zijn en van elkaar kunnen leren. In onze lessen is dan ook veel aandacht voor samenwerking en coöperatieve werkvormen.


Zelfstandig werken

Op Het Podium werken we met een vaste structuur in alle leerjaren. De leerlingen leren van jongs af aan zelfstandig te werken, bij de kleuters tijdens het spelen en bij de grotere kinderen tijdens alle lessen.


Wij vinden het belangrijk dat de kinderen deel uitmaken van de groep waarin zij zitten, ongeacht het werkniveau dat bij hen past. We bieden daarom verschillende niveaus aan binnen de groep en geven extra uitleg of werk wanneer kinderen dit nodig hebben.


De groepen 1 en 2

Kleuters nemen een bijzondere plaats in op Het Podium. Ons aanbod is afgestemd op de verschillende ontwikkelingsniveaus van de kleuters. Hierbij is veel aandacht voor spelend leren, sensomotorische ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en natuurlijk de cognitieve ontwikkeling van de kinderen. Aan de hand van thema’s proberen we tegemoet te komen aan de belevingswereld van de kinderen en proberen we hen aan te zetten zich op een open, juiste manier te uiten en vragen te stellen over dingen die zij willen weten. Zelfstandigheid en zelfredzaamheid zijn daarbij van groot belang.

De ontwikkeling wordt door de leerkrachten nauwlettend gevolgd en waar nodig hebben wij contact met ouders. De kinderen van groep 1 en 2 zitten bij elkaar in één groep. Ze leren van elkaar en helpen elkaar.


De groepen 3 t/m 6
Groep 3 staat vooral in het teken van nieuwe vaardigheden leren, zoals lezen, schrijven, rekenen en een klein beetje spelling. Voor de kinderen is dit een spannende periode waarbij op Het Podium ook nog veel spelenderwijs wordt aangeboden. Zo is het onderwijs voor de kinderen leerzaam en ontspannend tegelijk.
In groepen 4 tot en met 6 wordt het lesaanbod jaarlijks uitgebreid. Vanaf groep 5 krijgen de kinderen er wereldoriëntatie bij. Tweemaal per week gaan ze aan de slag met de methoden Naut, Meander en Brandaan. Ook wordt een begin gemaakt met het houden van een boekbespreking en/of een spreekbeurt. `
Vanaf groep 6 krijgen de kinderen ook één keer per week een opdracht mee om thuis te maken of te leren.


De groepen 7 en 8
In groepen 7 en 8 worden de leerlingen voorbereid op het voortgezet onderwijs. Dit doen we onder andere door ze meer verantwoordelijkheid te geven voor hun eigen werk. Zo wordt de weektaak uitgebreid en krijgen de leerlingen meer huiswerk. Ook wordt het vak studievaardigheden toegevoegd aan het vakkenpakket.

Belangrijke momenten voor de kinderen en ouders zijn de adviesgesprekken in groepen 7 en 8.
Aan het eind van groep 8 sluiten we de basisschoolperiode feestelijk af met een musical.