TSO

TSO

Zehra Somuncu-Ergeni is de coördinator van de tussenschoolse opvang (TSO) en stuurt een team van vrijwilligers en pedagogisch medewerkers aan.

Zehra is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 11.15-13.00 uur telefonisch bereikbaar voor vragen. Wilt u haar persoonlijk spreken, dan kunt u daar een aparte afspraak voor maken.


Het TSO-team bestaat uit vaste pedagogisch medewerkers van Partou, stagiaires en betaalde vrijwilligers. Stagiaires staan altijd boventallig op de groep en zullen nooit alleen de verantwoordelijkheid hebben voor een klas.


Het TSO-reglement kunt u vinden bij protocollen en beleid.


TSO coördinator: Zehra Somuncu-Ergeni

Email: overblijf.tso.hetpodium@gmail.com

Telefoonnummer: 0621865


Start van de schoolmiddag

We merken dat kinderen die thuis eten vaak vroeg weer naar school komen of gebracht worden. Kleuters mogen vanaf 12.50 uur gebracht worden bij de leerkracht van school. Voor de oudere kinderen gaat de schooldeur open om 12.50 uur om naar de eigen klas te gaan. Op deze manier kunnen wij goed letten op de kinderen die overblijven en hebben zij genoeg tijd om rustig te eten en drinken.

Afspraken TSO

Per groep zijn er, afhankelijk van de groepsgrootte, één of twee overblijfkrachten. De kinderen eten tussen de middag in hun eigen klaslokaal de van huis meegebrachte lunch.


Kleuterklassen

De kleuters eten in hun eigen klas een boterham. De kinderen krijgen genoeg tijd om hun boterham op te eten. Daarna kiezen zij een activiteit. Dit kan zijn: een spelletje, knutselen of een boekje lezen. Het tweede half uur gaan ze naar buiten. Uit veiligheid spelen de kleuters alleen in het omheinde speelpleintje onder begeleiding van hun overblijfkrachten.Groep 3 t/m 8

De kinderen hebben het eerste half uur de tijd om te eten en drinken. Wanneer ze klaar zijn met eten, kunnen ze een activiteit kiezen in de klas. Het laatste half uur gaan zij met de overblijfkracht naar buiten. Er zijn met de eigen overblijfkracht afspraken gemaakt over het buitenspelen, waardoor de kinderen goed weten waar ze mogen spelen en waar ze weer verzamelen om samen naar de klas terug te gaan.


Hygiëne en veiligheid

De overblijfkrachten letten er op dat de kinderen met schone handen aan tafel gaan en dat kinderen die bijvoorbeeld tijdens het buitenspelen naar het toilet gaan, hun handen wassen.

Uit veiligheid spelen de kleuters alleen in het omheinde speeltuintje onder begeleiding van hun eigen overblijfkrachten. Op deze manier hebben de overblijfkrachten goed overzicht over de kinderen. Wanneer een overblijfkracht even weg moet, bijvoorbeeld omdat er een kind is gevallen, zijn er voldoende andere overblijfkrachten op het speelterrein aanwezig. De oudere kinderen spelen op het grasveld of de stormbaan en hebben goede afspraken gemaakt met hun eigen overblijfkracht.

De vaste pedagogisch medewerkers van zijn allen in bezit van een kinder-EHBO-diploma. Tevens is de coördinator alle in bezit van een diploma kinder-EHBO en bedrijfshulpverlening. Conflicten en ongelukjes worden altijd gemeld aan de leerkracht.

Huisregels

Presentielijst

De overblijfkrachten houden iedere dag een presentielijst bij, zodat de overblijfouder precies weet wie er die dag overblijven.

Buitenspelen

Het buiten spelen wordt verdeeld. Het eerste half uur gaat groep 3 en 4 naar buiten, het laatste half groep 5 t/m 8. De vrijwilligers van de kleuterklassen hebben aparte afspraken met de desbetreffende leerkracht. Tijdens het buiten spelen kunnen de kinderen gebruik maken van het omheinde speeltuintje (kleuters) en wordt er volop gebruik gemaakt van het voetbalveld. De overblijfkrachten gaan altijd met hun eigen klas mee naar buiten.Om ervoor te zorgen dat de vrijwilligers een goed overzicht hebben over hun klas, zijn er afspraken gemaakt met Laterna Magica. De kinderen spelen in het park voor de school.Uit veiligheidsoverwegingen spelen de kleuters altijd in het omheinde speeltuintje aan de zijde van het hoofdgebouw.

Conflictsituaties

We gaan er van uit dat kinderen zelf goed in staat zijn onderlinge conflicten op te lossen. Als dat niet lukt, kunnen de kinderen één van de overblijfkrachten inschakelen of de overblijfkrachten bemiddelen uit zichzelf. Grote conflicten worden doorgegeven aan de groepsleerkracht. Dit wordt door de overblijfkracht bepaald en kinderen worden daarvan op de hoogte gebracht. Wanneer conflictsituaties zich vaker herhalen worden ouders door de coördinator op de hoogte gebracht. Wanneer waarschuwingen niet helpen en de problematiek zich blijft voordoen, kan de coördinator in overleg met school in het uiterste geval kiezen voor schorsing.

Betaling

De TSO kan eenmalig, in twee termijnen of in vier termijnen door de ouders worden betaald. Tevens kunt u er voor kiezen om per half of gelijk voor een heel schooljaar te betalen. Als u eenmalig betaalt is de uiterste betaaldatum 1 oktober. Betaalt u in twee termijnen, dan zijn de uiterste betaaldata: 1 oktober en 1 februari. Betaalt u in vier termijnen dan zijn de uiterste betaaldata: 1 oktober, 1december, 1 februari en 1 april. Het tarief is opgebouwd uit de kosten die gemaakt worden voor pedagogisch medewerkers, vrijwilligers en het spelmateriaal. Het eten en drinken wordt niet door de TSO verzorgd.


U betaalt voor gemiddeld 38 schoolweken (per schooljaar mogelijk iets verschillend). Als uw kind niet aanwezig is vanwege bijvoorbeeld vakantie, ziekte of eten bij een vriendje, kan er niet geruild of terug betaald worden. Op contractbasis kost de tussenschoolse opvang € 1,75 per keer.

Dit is een berekening gemaakt op basis van de daadwerkelijke schooldagen minus de feest- en studiedagen.


Incidentele TSO

Voor incidentele tussenschoolse opvang kunt u op het aanmeldingsformulier kiezen voor een strippenkaart. U heeft de keuze uit een strippenkaart voor 10 keer (€27,50) of 20 keer (€55) overblijf. Een keer incidenteel overblijven kost dus € 2,75 per kind.

Uiteraard is het ook mogelijk om structurele tussenschoolse opvang te combineren met een strippenkaart. Bijvoorbeeld: uw kind blijft per week drie dagen vast over, maar u wilt af en toe een vierde dag gebruik maken van de overblijf.U betaalt dan €199,50 voor drie dagen TSO per week en € 27,50 voor een 10-strippenkaart.Klachtenregeling

Wie zijn of haar kind aan de zorgen van de overblijf toevertrouwt, mag goede zorg verwachten. Een veilige omgeving voor uw kind en prettige begeleiding. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over iets in de dienstverlening. Op deze pagina vindt u de contactgegevens van de coördinator. Zo spoedig mogelijk na het indienen van uw klacht zal er contact met u worden opgenomen, om uw klacht zo goed mogelijk op te lossen.


TSO coördinator: Esra Satilmis

Email: overblijf.tso.hetpodium@gmail.com

Telefoonnummer: 0621865077