Peuteropvang

Welkom bij de
Peuteropvang van
Partou!

In onze sfeervolle kinderopvang aan de Emmy Andriessestraat 56 bieden wij peuteropvang voor peuters van 2-4 jaar. Hier krijgen peuters alle ruimte om zich in een
veilige en liefdevolle omgeving te ontwikkelen en voor te bereiden op de basisschool. Plezier maken staat hierbij centraal!

Voorbereiding op de basisschool

We werken aan een doorgaande ontwikkellijn voor de kinderen, van de voorschoolse periode (2 tot 4 jaar) naar de vroegschoolse periode (4 tot 6 jaar). Kinderen ontwikkelen bij ons spelenderwijs sociaal-emotionele, motorische, taal- en rekenvaardigheden. Het doel van voor- en vroegschoolse educatie is om kinderen een betere start in het onderwijs te geven om op die manier de schoolprestaties en het schoolsucces te verbeteren. VVE wordt aangeboden aan de hand van een educatief programma. Bij ons volgen de kinderen het erkende programma Uk & Puk.

Uk & Puk

Uk & Puk is onderdeel van het programma Ko-totaal. In het programma staan actief bezig zijn, ontdekken en spel centraal. De activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheden, sociaal-emotionele vaardigheden, motorische en zintuigelijke vaardigheden en geven de eerste rekenprikkels. Uk & Puk is bedoeld voor alle kinderen van 0 tot 4 jaar. We hebben daarbij bijzondere aandacht voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het programma is opgebouwd rond een aantal thema’s, zoals: ‘Oef wat warm, wat heb jij aan vandaag?’ , ‘Reuzen en kabouters’ of ‘Hatsjoe’. Binnen die thema’s doen we activiteiten en spelletjes en zingen we liedjes.

Samenwerking:

Om de doorgaande lijn te stimuleren doen wij het volgende:
Een aantal keer per jaar vindt er uitwisseling van peuters en kleuters plaats. Een groepje peuters mag een kijkje nemen in de kleuterklassen en een aantal kleuters mag op de voorschool meedraaien. Gezocht wordt naar momenten waarop de kleuters een rol kunnen hebben bij het thematiseren en omgekeerd.
Wij proberen thema’s op elkaar af te stemmen.
Wij proberen samen gezamenlijk feesten te vieren zoals Sinterklaas en het kerstfeest.


Openingstijden

In de schoolweken is de peuterschool geopend op maandag tot en met vrijdag van 8.20 uur tot 13.40 uur.

Tijdens schoolvakanties en officiële feestdagen zijn wij gesloten.


Ons team

Onze medewerkers zijn VVE-getraind en hebben een taaltest afgerond. Zo kunnen zij de peuters naar ontwikkelingsbehoeften verschillende activiteiten en begeleiding aanbieden. We werken in kleine groepen, zodat we ieder kind veel persoonlijke aandacht kunnen geven. Uw kind heeft bij ons een eigen, vaste groep met twee vaste pedagogisch medewerkers. Fijn en vertrouwd!

Nieuwsgierig geworden?

Wij geven u graag een vrijblijvende rondleiding. Neem voor meer informatie contact ovia onderstaande contactgegevens of bel met onze afdeling klantenservice via
088 235 75 00.

Meer informatie:

https://www.partou.nl/kinderopvang/amsterdam/peuteropvang-emmy-andriessestraat-56
rhimou.achefay@partou.nl
06-12815590