Passend onderwijs

Passend onderwijs


“We zijn trots op ieder kind, om wie het is en hoe het zich ontwikkelt”, is het motto van onze school. We werken handelingsgericht en zorgen ervoor dat we steeds de individuele ontwikkeling van een kind volgen en het onderwijsaanbod hierop aanpassen. We streven ernaar om het beste uit elk kind te halen op alle ontwikkelingsgebieden: cognitieve, spraak-taal, sociaal-emotionele, creatieve en motorische ontwikkeling.

Alle kinderen hebben aandacht nodig en niet alle kinderen leren op dezelfde manier. In ons aanbod houden wij rekening met deze verschillen. Wij bieden extra begeleiding waar nodig en spelen tijdens de lessen in op de kennis en vaardigheden van alle kinderen. De ontwikkeling van de kinderen volgen we nauwgezet en hierover overleggen we regelmatig met ouders en kinderen.

Wij bieden kinderen met achterstanden in vergelijking met hun leeftijdgenoten extra begeleiding. Kinderen kunnen op het Podium werken volgens een eigen leerlijn op één of meer vakgebieden (bijvoorbeeld rekenen, taal, spelling).Passend onderwijs op onze school

Op Het Podium geven wij passend onderwijs als volgt vorm:

  • extra hulp voor kinderen met leesproblemen middels het programma Bouw!,
  • extra ondersteuning voor kinderen op verschillende ontwikkelingsgebieden middels remedial teaching (RT) of een arrangement,
  • overleg met verschillende experts om te komen tot passend onderwijs voor uw kind (Zorgbreedteoverleg/ZBO),
  • onderzoek via externe experts zodat we beter kunnen aansluiten bij de ondersteuningsbehoefte van een kind,
  • verslaglegging van gesprekken en plannen in ParnasSys, ons digitale leerlingadministratiesysteem,
  • een apart lesprogramma voor kinderen die meer- en/of hoogbegaafd zijn
  • adaptieve afname van de toetsen die goed aansluiten op het niveau van het kind.


Lees alles over ons aanbod in ons Schoolondersteuningsprofiel.