Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Sinds 1 augustus 2021 is wettelijk vastgelegd dat wanneer ouders deze bijdrage niet betalen, kinderen niet worden uitgesloten van activiteiten. Maar de bijdrage is wel heel welkom aangezien het schoolbudget niet altijd dekkend is voor alle leuke activiteiten die we willen doen.

Van de vrijwillige ouderbijdrage betaalt de school de schoolreisjes, leuke activiteiten zoals Sinterklaas en het eindfeest.

De ouderbijdrage is € 67,00 per kind. Voor leerlingen die vanaf januari op school komen is het bedrag € 45 per kind. Vanaf het vierde kind wordt er geen bijdrage meer gevraagd.

Het is mogelijk om de ouderbijdrage in 2 termijnen te betalen. Ouders met een stadspas kunnen de vrijwillige ouderbijdrage voldoen via de stadspas van hun kind. Dat kan ‘s ochtend van 8.30 tot 12.30 bij onze conciërge. Als u de vrijwillige ouderbijdrage vanwege een dringende reden niet kunt voldoen, dan mag u contact met de schoolleiding opnemen.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠