MR

Graag stellen we ons aan jullie voor.


De medezeggenschapsraad (MR) van ABBS het Podium bestaat uit drie leerkrachten en drie ouders. De MR spreekt ongeveer zes keer per jaar met de directeur.


In de MR zijn wij actief betrokken bij het schoolbeleid, waarbij wij onze achterban (ouders en personeel) vertegenwoordigen. In onze jaarplanning (te vinden op de website) staan de verschillende onderwerpen waarover we met elkaar en de directeur in gesprek gaan. Daarnaast is er altijd de mogelijkheid om extra onderwerpen aan te dragen op moment dat er vragen, zorgen of idee├źn zijn. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de MR voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de MR een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school. We willen ons daarbij inzetten voor openheid en onderling overleg in de school, voor kwalitatief goed onderwijs, duidelijke en open communicatie tussen school en ouders, een prettige omgeving in en rondom de school voor kinderen, leraren en ouders en voor een positief imago en zichtbaarheid van Het Podium op IJburg.


Om de ouders en leerkrachten van de school zo goed mogelijk te vertegenwoordigen, willen we zichtbaar en bereikbaar zijn voor ouders. Op de website kun je onze jaarplanning terugvinden, maar ook de notulen van de afgelopen vergaderingen.


Heb je vragen, opmerkingen of verzoeken spreek ons aan of geef dit door via de email: mr@abbshetpodium.nl. Wij zijn graag op de hoogte van alles wat er leeft onder de ouders.


Groeten, Halima, Anneke, Myrrith en Millie

mr@abbshetpodium.nl