Kunst & Cultuur

Kunst & Cultuur

Het Podium kiest ervoor om binnen het reguliere curriculum het kunst- en cultuuraanbod extra aandacht te geven.


Wij hebben een doorlopende leerlijn Muziek. Alle groepen krijgen muziekles van docenten van de muziekschool Amsterdam.


Wij hebben ook een doorlopende leerlijn Beeldende Vormgeving. Alle groepen worden begeleid door een externe Beeldend Kunstenaar.


Verder hebben we 1 of 2 keer per jaar een schoolbreed thema op het gebied van Kunst en Cultuur. Gedurende een periode van 6 weken zullen er dan verschillende activiteiten georganiseerd worden binnen dat thema. Tijdens deze thema's zullen steeds verschillende disciplines van Kunst en Cultuur aan bod komen zoals Cultureel erfgoed, dans, toneel, beeldende kunst, muziek en nieuwe media. Een schoolbreed thema wordt afgesloten met een voorstelling en/of een presentatie, waar ten minste 1 keer per jaar ouders voor worden uitgenodigd.


Tevens hebben alle groepen 3 keer per jaar Open Podium. Bij een van deze voorstellingen worden de ouders uitgenodigd.


Ook gaan we geregeld naar musea, denk aan de H'ART, Cinekid, kunstkijkdagen of musea die bij een thema horen.


Binnen de school is een cultuurcoördinator aangesteld. Dit is Antoinette Tuin. Zij onderhoudt, samen met de commissie kunst en cultuur, contacten met de oudergeleding kunst en cultuur, coördineert de excursies, maakt een cultuuragenda, onderhoudt contacten met externe aanbieders en ontwerpt leerlijnen.