Kinderraad

Alle kinderen van de groepen 5, 6 en 7 kunnen zich verkiesbaar stellen voor de Kinderraad. Je moet een briefje inleveren waarop je schrijft waarom je in de Kinderraad wilt en wat je voor de school wil bereiken. Deze briefjes moeten worden ingeleverd in de brievenbus van de Kinderraad.

De verkiezingen vinden plaats in juni plaats.