Kanjertraining

Kanjertraining

Dat de kanjertraining op Het Podium een speerpunt is, is goed terug te zien in de missie van onze school "Wij zijn trots op ieder kind, om wie het is en hoe het zich ontwikkelt”. Op Het Podium willen we een zo veilig mogelijke omgeving creëren met een positieve sfeer waardoor kinderen zich open durven te stellen voor elkaar en voor de wereld om hen heen. Wanneer een kind zich prettig voelt in zijn of haar omgeving zal het eerder en makkelijker nieuwe dingen leren. Het geven van de zogenaamde “Kanjertraining” sluit aan bij dit doel en levert een extra bijdrage aan een goede sfeer in de groep.


In het kort gaat het erom dat kinderen leren op een goede manier om te gaan met zichzelf en de ander. De doelstellingen van de Kanjertraining zijn dat kinderen:

  • zichzelf goed kunnen voorstellen
  • positief over zichzelf denken
  • kunnen zeggen: er zijn mensen die van mij houden
  • kunnen zeggen: niet iedereen is vriend of vriendin van mij en dat hoort ook zo
  • kunnen luisteren naar kritiek
  • in vervelende situaties kunnen vertellen wat hen dwars zit en hoe dat kan veranderen
  • de schouders kunnen ophalen als iemand hen met opzet blijft pesten en denken: “Die is niet wijzer, daar heb je weer zo’n pestkop”
  • maatregelen kunnen nemen als ze worden lastig gevallen: “Ik ga dit niet alleen oplossen, ik ga steun zoeken bij vrienden, mijn ouders of een leerkracht” Bij de Kanjerlessen gaat het om verschaffen van inzicht aan de leerlingen, leerkrachten en ouders. Niet om het aanwijzen van schuldigen.
Hier kan de beschrijvende tekst staan van de afbeelding
Hier kan de beschrijvende tekst staan van de afbeelding


De lessen spitsen zich toe op de vraag: hoe gaan we (vanaf nu) met elkaar om op een goede manier? De regels/ afspraken die we hanteren bij de kanjerlessen zijn:

- wij vertrouwen elkaar

- wij helpen elkaar

- niemand speelt de baas

- niemand lacht uit

- niemand blijft zielig


Meer informatie is te lezen op de site van het Kanjerinstituut.