September 2020 Taal- en rekencircuit in groep 3: Omdat we streven naar een goede overgang van groep 1 /2, kiezen we ervoor dat de kinderen ook nog in groep 3 spelenderwijs leren. Als we klaar zijn met het lezen van rijtjesboek, leesboek en het maken van het werkboek starten we met het taal- leesspelletjescircuit. De kinderen gaan iedere dag een andere taal-/leesactiviteit doen. Er zijn 5 verschillende activiteiten. Na 3 weken zijn er weer 5 nieuwe activiteiten. Activiteiten voor lezen/taal zijn: woordjes leggen met het woorddoeboek op je letterdoos, werken op het chromebook (Lijn 3 ), woordjes maken met letters op het rad, woordjes maken en/of schrijven met de woordmaker of het woorddoeboek ( stickervel), Bij rekenen starten we met een klassikale startactiviteit: splitsen t/m 10, getallenlijnoefeningen, de klok etc. Ook daarna hebben we een rekenspelletjescircuit: winkeltje spelen (leren rekenen met geld), Halli Galli (splitsen van 5), Picollo, Mini Loco, Speedcups, Triominos, chromebook (Wereld in Getallen), Smartgames, Paletti etc. Ook hier rouleren we iedere dag de activiteiten (5 in totaal). Na 3 weken zijn er weer 5 nieuwe activiteiten.