Extra verlof aanvragen

Extra verlof


Extra verlof moet u altijd schriftelijk aanvragen (met opgave van reden) bij de directeur van de school. Aanvraagformulieren kunt u verkrijgen bij de school of hieronder downloaden.