Belangrijke data

Belangrijke data

De datum waarop het voorkeursformulier moet zijn ingeleverd, hangt af van de geboortedatum van uw kind. De uiterste inleverdata zijn: 


  • 9 maart 2023 (kinderen geboren tussen 1 sept. en 31 dec. 2019)
  • 1 juni 2023 (kinderen geboren tussen 1 jan. en 30 apr. 2020)
  • 2 november 2023 (kinderen geboren tussen 1 mei en 31 aug. 2020) 


Een plaats op de basisschool

Na de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, de stedelijke plaatsing van alle geregistreerde kinderen geautomatiseerd uitgevoerd. 

Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle geregistreerde kinderen geplaatst. In de afgelopen jaren kreeg meer dan 90% van de kinderen een plaats op de school van eerste voorkeur. 


Wanneer er op een school meer kinderen geregistreerd zijn dan er plaatsen zijn, is loten noodzakelijk.Als uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor de volgende door u opgegeven voorkeurschool/-scholen. Elk kind krijgt een plaats aangeboden op de hoogst mogelijke school van uw voorkeur.