Verrijkingsonderwijs

Op Het Podium willen wij tegemoet komen aan de verschillende onderwijsbehoeften van alle leerlingen. Daarom is er ook veel aandacht voor onderwijs aan leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. Zo kunnen kinderen bij een aantal vakken de stof in een hoger tempo doorwerken of wordt de leerstof ‘gecompact’. Er wordt dan minder werk gemaakt zodat er tijd overblijft voor verrijkende lesstof binnen het vakgebied.
 
Kinderen die bij alle vakken hoog scoren komen in aanmerking voor extra verrijkende activiteiten. Rond de 20 % van onze leerlingen neemt hieraan deel. Lees Meer..
 

We zijn weer begonnen met de lessen Spaans en woorden leren via Languagenut: www.languagenut.com

Tussen de voorjaarsvakantie en de mei-vakantie leren de leerlingen uit groep 5 tot en met 8 programmeren:

Vandaag starten de leerlingen weer met Spaanse les en het werken in Languagenut Spaans.