Ook dit jaar werkt een groep kinderen van Het Podium, eens in de twee weken op de donderdag, in een verrijkingsmiddag. De leerlingen werken tijdens deze middag aan verschillende projecten.

 

De nadruk bij deze projecten ligt op ‘leren leren’, samenwerken en creatieve oplossingen vinden voor een probleem.

Het gaat om de volgende donderdagmiddagen:

 

27 augustus

10 september

24 september

8 oktober

29 oktober

12 november

26 november

10 december

7 januari

21 januari

4 februari

18 februari

10 maart

24 maart

7 april

21 april (groep 8 niet ivm Cito)

19 mei

2 juni

23 juni

7 juli