Verrijkingsochtend ABSA

Verrijkingsochtend vrijdag: Verslag Ella

 

Verrijkingsochtend vrijdag: Ontwerp een boot

 Verrijkingsochtend donderdag: Ontwerp een boot

Bedenk met je groepje een model voor een boot die zoveel mogelijk knikkers drijvend kan houden. Het materiaal voor de boot is aluminiumfolie. We laten het model straks drijven in een teil en doen er 1 voor 1 knikkers in. Het hoogste aantal is 50 knikkers. Als de boot vol is, moet hij nog 5...