4 oktober 2017

Smartgames

Net zoals altijd begonnen we met smartgames. Dat zijn hele moeilijke spelletjes om je hersenen te

kraken.

Breinkraker

2 oude vrienden hebben elkaar 35 jaar lang niet meer gezien, ze herkennen

elkaar meteen, maar de eerste 10 minuten zeggen ze geen woord. Waarom

zeggen ze de eerste 10 minuten niks? Hoe herkenden ze elkaar? Dit was

de breinkraker.

Konden ze wel iets zeggen? Waren ze op een bijzondere plek? dat zijn

vragen die je kan stellen om op een antwoord te komen.

 

Spaans

De kinderen die nieuw waren die hadden nog 10 minuten om de getallen 1 tot 20 uit je hoofd te

leren( de vorige keer kregen ze veel meer tijd! ) en de andere kregen een blad met de getallen 1

tot 100, maar die moest je niet helemaal uit je hoofd te leren. Daarna gingen we allerlei spullen uit

de klas leren in het spaans, gum, schrift, potlood enzovoort. Daarmee gingen we een spel doen, zo

ging het: je kreeg 3 kaartjes, en daarna moest je aan de anderen vragen of zij bijvoorbeeld een

kaartje met het boek erop hadden. Je had gewonnen als je na 5 minuten het meeste kaartjes had.

 

Luciferraadsels

Vorige week moest je samen met iemand uit de klas zelf een luciferraadsel maken, (je maakt een

vierkant, je mag 3 lucifers verplaatsen en dan wordt het een driehoek). Als je er een had bedacht

moest je daar een blad van maken. Als je die nog niet af had kon je dat nu doen.

 

Pauze

Eerst gingen we buiten spelen, en daarna eten. Onder het eten keken we naar Willem Wever.

Escaperoom

We gingen een mindmap afmaken. Als je die afhad mocht je gaan nadenken waarom hij/zij moet

ontsnappen uit de escaperoom. Die ging je typen op de computer.

Dit was mijn verslag.

Doei!!!!!!!

Evi