Notulen Leerlingenraad
Datum: 18 april 2019
Aanwezig: Iedereen behalve Ravi
Handtekeningenactie
Stap 1: eerst handtekeningen tellen: David & Jan
Stap 2: opzoeken hoeveel handtekeningen nodig zijn om zebrapad aan te vragen bij
gemeente: Sam & Fin
Stap 3: kijken of er genoeg stemmen zijn
Stap 4: indien genoeg, naar gemeente
Stap 5: aankondigen waarom we naar gemeente gaan: Nikkie & Shahid
Stap 6: doorgeven aan juf Mieneke hoe het gaat: iedereen
 
Hygiene
Papier is een grote verspilling. We stellen voor om een blower aan te schaffen op school om
handen te drogen. Blower bespreken met Rita: Nikke & Jan
Prijsvraag voor het beste idee om de wc’s schoon te houden. Elke klas moet een top 3
inleveren. Inleveren kan in de brievenbus van de Leerlingenraad (groep 3 mag mailen).
 
Zonnepanelen
Panelen zijn goed maar we moeten ook goed letten op de verspillingen en details.
 
Verkiezingen
Alle groepen van 5, 6 en 7 kunnen zich verkiesbaar stellen. De verkiezingen moeten
duidelijker zijn dan vorig jaar. Je moet een promootbriefje inleveren als je in de
leerlingenraad wil. Op dit briefje moet je schrijven waarom je je verkiesbaar wil stellen, wat
je voor de school wil bereiken. De promootbriefjes moeten worden ingeleverd in de
brievenbus van de leerlingenraad.
Het stemmen gaat in de klas. De verkiezingen vinden plaats in de week van 3 juni. 14 juni is
met de oude en nieuwe leden van de leerlingenraad een kennismaking.
 
Zo dat was het weer.