Klachtenregeling

Wie zijn of haar kind aan de zorgen van de overblijf toevertrouwt, mag goede zorg verwachten. Een veilige omgeving voor uw kind en prettige begeleiding. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over iets in de dienstverlening. Op deze pagina vindt u de contactgegevens van de coördinator. Zo spoedig mogelijk na het indienen van uw klacht zal er contact met u worden opgenomen, om uw klacht  zo goed mogelijk op te lossen.

Elke vrijdag van 14.00 – 15.30 uur is er tevens een inloopuur bij de coördinator waar u altijd terecht kunt voor vragen, opmerkingen of klachten. De coördinator bevindt zich in het kantoor naast de conciërge.