Praktisch

Op IJburg zijn meerdere mogelijkheden voor naschoolse opvang. De naschoolse opvang in ons gebouw gaat via Partou (locatie Emmy Andriessestraat)

Voor informatie kunt u kijken op de website www.partou.nl

Voordat uw kind vier jaar wordt mag hij of zij vier keer een ochtend komen meedraaien in de klas. De eerste keer vinden wij het fijn als er één ouder bij blijft die ochtend. De andere ochtenden went uw kind alleen. De leerkracht van de groep waarin uw kind geplaatst zal worden...