NotulenNotulen MR d.d. 14 april 2016

 

Aanwezig: Manon (vz), Edzard, Maaike, Mieneke, Marijke, Miranda (notulist)

Tweede deel: Annemarie

Afwezig: Wendy, Emile

 

2. Mededelingen

Input via mail:

-          Een...

Notulen MR woensdag 10 februari 2016

 

Handboek MedezeggenschapsRaad

Basisschool Het Podium

Schooljaar 2015-2016

mr@abbshetpodium.nl

 

Jaarverslag MR ABBS Het Podium 2014‐2015 Datum: 25 oktober 2015