Notulen

 MR-vergadering 3 (‘18-‘19)     maandag 4 februari 2019
 

MR-vergadering 2 (‘18-‘19)

Donderdag 29-11-2018

MR-vergadering 1 (‘18-‘19)
maandag 15 oktober 2018

 Jaarverslag MR 2017-2018
Het jaarverslag bestaat uit de samenvatting van de belangrijkste besproken zaken van de 5 vergaderingen. Dat geeft een representatief beeld van waar de MR mee bezig is geweest het afgelopen schooljaar.  Voor meer gedetailleerde informatie zijn de notulen...

Notulen MR-vergadering 5 dinsdag 19 juni 2018

Aanwezig: Karin vd Sloot, Bas Alderlieste, Annemarie Velthuis, Manon vd Garde, David Baum, en Wendy van de Kragt

Afwezig: Maaike Yeh en Tom Bergevoet

Notulen MR-vergadering 4 schooljaar 17/18 op 17 mei jl

Aanwezig: Annemarie, Karin, Maaike, Bas, Manon, Wendy, Tom en David

Vooroverleg MR
 
In het vooroverleg worden de vragen over de toelichting begroting voorbesproken. De MR is blij dat er een toelichting ligt, die kan nog iets verder worden aangescherpt qua format (zodat iets duidelijker wordt wat de verschillen tussen het begrote jaar en...

Notulen MR donderdag 7 december