Agenda MR vergadering woensdag 10 februari 2016

 

19.30-20.00 uur vooroverleg MR

- Agenda doornemen

- Input ouders / docenten (via mailadres MR)

 

20.00-21.15 uur in aanwezigheid van directie

 

1.      Opening vaststellen agenda

 

2.      Mededelingen
- verkeersouder (Annemarie)
- scholing Aob (Manon)
- vanuit de GMR (Lisette)

 

3.      Acties uit de notulen van 23 november 2015

 

4.      Conceptbegroting 2016, zie bijlage (instemming)

 

5.      Beleidsplan ICT, uitgesteld: toelichting Annemarie

 

6.      Stand van zaken passend onderwijs (informerend)

 

7.      Taakbeleid, zie bijlage (informerend)

 

8.      Voortgang voorstellen m.b.t. MT, zie bijlage (informerend)

 

9.      Evaluatie schoolgids, formuleren van adviezen voor 2016/2017
Zie de website voor de huidige schoolgids

 

10.   Verkeersveiligheid

 

 

21.15 uur Afsluiting: alleen MR: instemming / adviezen