19.30 uur – 21.30 uur

 1. Opening & mededelingen, vaststellen agenda
  Welkom GMR-lid Lisette Wevers?
 2. Terugkoppeling acties van notulen 13-10
 3. Mededelingen van Directie/ Bestuur Het Podium
 4. Bespreken in aanwezigheid van Directie
  - Toelichting m.b.t. wijzigingen organisatie MT
  - Evaluatie Jaarplan 2015/2016 > reactie Directie
  - Aanwezigheid Annemarie MR-vergadering
 5. Binnengekomen mails
 6. Concept begroting (stukken opgevraagd Directie)
 7. Verbinding GMR
 8. Evaluatie overblijf (bij Marissa Bus om input gevraagd)
 9. Evaluatie communicatie school naar ouders
 10. Evaluatie bibliotheek
 11. Wvttk
 12. Rondvraag