Om de woensdag krijgen twaalf kinderen begeleiding in het verrijkingsuur (in twee groepen van zes).

De kinderen krijgen gedurende dit uur extra uitdagende opdrachten waarop een beroep wordt gedaan op creatief denkvermogen, samenwerken en doorzettingsvermogen.

De leerkrachten bekijken ieder jaar opnieuw welke kinderen hiervoor in aanmerking komen. Het gaat over het algemeen om kinderen die in groep 2 zitten. Er wordt een keuze gemaakt n.a.v. observaties in de groep. De resultaten van cito worden hier ook in meegenomen.

We starten het verrijkingsuur met Denksleutels. Denksleutels zijn sleutels met daarop een vraag of opdracht die kinderen aanzet tot creatief, analytisch en praktisch denken.

Voorbeelden van Denksleutels zijn: Op hoeveel manieren kun je een jas aandoen? Hoe kan je water drinken met een vel papier? Het antwoord is ‘appel’ welke vraag kun je stellen?

Kinderen komen vaak met de meest fantasierijke antwoorden.

Daarna krijgen de kinderen een opdracht waarbij ze moeten samenwerken. De opdrachten sluiten goed aan op de thema’s van Kleuterplein. Voorbeelden van opdrachten van het afgelopen schooljaar waren:

* Maak m.b.v. een bouwtekening een stoel voor Raai.

* Maak met Kapla/Lego een brug waar een auto overheen kan rijden en een boot onderdoor kan varen.

* Maak voor de klas een Legobouwkaart.

* Maak met de groep een kwartet: thema Sinterklaas

* Maak een Elfje (tegelijkertijd een raadsel) over een dier

Ook tijdens het verrijkingsuur wordt geobserveerd hoe de kinderen zich ontwikkelen. Ouders kunnen dit terugzien in het rapport van hun kind.

Het is fijn om te zien hoe enthousiast de kinderen naar het verrijkingsuur gaan (‘juf, wanneer kom je ons ophalen?’) en hoe ze hun uiterste best doen om tot een oplossing te komen.

Hierbij is het verrijkingsuur kleuters een goede voorbereiding op het verrijkingsuur van de groepen 3 t/m 8.