Emmy Andriessestraat 56
1087 MJ Amsterdam
020 4167222
 

Mailadressen

info@abbshetpodium.nl

administratie@abbshetpodium.nl 

 

Ziekmeldingen

Graag vóór 8:30 uur doorgeven op

absentie@abbshetpodium.nl

of telefonisch


Aanwezigheid administratie

Dinsdagochtend van 8:00 tot 14:00 uur