Hoofdgebouw
Emmy Andriessestraat 56
1087 MJ Amsterdam
020 4167222

Dependance
Frans Zieglerstraat 201
1087 HN Amsterdam
020 4161000

Mailadres
a.velthuis@abbshetpodium.nl

Aanwezigheid administratie (voor betalingen)
Maandag, dinsdag en vrijdag van 08.00-16.00 uur