Het was weer tijd voor het 'Open Podium'! Kinderen uit verschillende groepen traden voor elkaar op en van sommige groepen mochten de ouders komen kijken. Spannend! Er werd gedanst, gezongen en gepresenteerd. 

Het was een leuke middag met goede optredens.